Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
Gita BVLG a Praga dicembre 2017
 • Dicembre 7, 2017
 • Praga
Gita BVLG Siena ottobre 2017
 • Ottobre 1, 2017
 • Siena
Gita BVLG Viterbo novembre 2017
 • Novembre 4, 2017
 • Viterbo
Gita BVLG Siviglia ottobre 2017
 • Ottobre 19, 2017
 • Siviglia
Gita BVLG in Sicilia settembre 2017
 • Settembre 20, 2017
 • Sicilia
Gita BVLG a Genova maggio 2017
 • Maggio 7, 2017
 • Genova
Gita BVLG in Alsazia aprile 2017
 • Aprile 21, 2017
 • Alsazia
Gita BVLG a Berlino giugno 2017
 • Giugno 1, 2017
 • Berlino
Gita BVLG a Firenze marzo 2017
 • Marzo 19, 2017
 • Firenze