Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

Bilanci d’esercizio

Icona
Bilancio 2021
Icona
Bilancio 2020
Icona
Schemi di Bilancio al 30 giugno 2020
Icona
Bilancio 2019
Icona
Bilancio 2018
Icona
Prospetti contabili al 30 giugno 2018
Icona
Bilancio 2017
Icona
Prospetti contabili al 30 giugno 2017
Icona
Bilancio 2016